ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนา

“เยี่ยมชมงานวิจัย ทำอย่างไรจึงสัมฤทธิ์ผล”

ณ ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
19 มกราคม 2553


next