รางวัลนักวิจัย
สิทธิบัตรMicrowave - Vacuum Dryer
(Model 1)
 
(ชมภาพขยาย)

Microwave - Vacuum Dryer
(Multi - Feed Low Power Magnetron)
(Model 2)
(ชมภาพขยาย)


Microwave - Vacuum Dryer
(High Power Magnetron)
(Model 3)
(ชมภาพขยาย)

Commercailized Paddy Dryer
Using
Microwave and Spouted Bed
(ชมภาพขยาย)


Portable Digital Readout
Microwave Leakage Detector
(ชมภาพขยาย)

หัวข้องานวิจัย ของ R.C.M.E.
 • Microwave and Dielectric Materials interactions
 • Multi-Phase Flow in Porous Media and Phase Change Problem
 • Advanced Computational Modeling
 • Heat and Mass Transport in Complexity Boundary-Layer

  อ่านรายละเอียด.......คลิ๊ก

 • Rattanadecho, P, "Simulation of Melting Process Using a Combined Transfinite Interpolation and PDE Methods" J. Porous Media, Vol.10(7), pp. 657-676, 2007 : Impact factor 1.2

 • Rattanadecho, P and Wongwises, S., "Simulation of Freezing Process Using a Combined Transfinite Interpolation and PDE Methods" ASME J. Heat Transfer, Vol. 130, 2008: Impact factor 1.059

 • Rattanadecho, P., Chatveera, B., Atong, D., Makul, N., and Suwannapum, N. "Development of Compressive Strength of Cement Paste under Accelerated Curing by Using A Continuous Microwave Belt Drier", Material Science and Engineering A, Vol. 472, pp. 299-307, 2008. Impact factor 1.4

 • Rattanadecho, P., Pakdee, W. and , Stakulcharoen, J. and "An Analysis of Transport Phenomena in Concrete Walls Exposed to Hot Gas" , Drying Technology An International J., Vol. 26, pp. 1- 15, 2008 : Impact factor 1.029
 • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 6th Asia-Pacific Drying Conference (ADC2009)

  เมื่อ วันที่26-27 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา ศูนย์ R.C.M.E. ได้ส่งผลงานประดิษฐ์เข้าร่วม "งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปีงบประมาณ 2552" ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. โดยผลงานประดิษฐ์ที่ส่งได้แก่

  1.เครื่องวัดไมโครเวฟรั่วไหลแบบดิจิตอลแบบพกพา (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)  

  2.งานวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟฯ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)  

  3.เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกเชิงพาณิชย์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟฯ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)  

  แนะนำหนังสือ "พื้นฐานการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ"

  ตำราเล่มนี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญหลัก ๆ คือ ส่วนแรกจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทำความร้อนด้วยพลังงานไมโครเวฟ ในส่วนที่สองจะกล่าวถึงส่วนประกอบพื้นฐานของระบบทำความร้อนด้วยไมโครเวฟและหลักการออกแบบระบบเชิงอุตสาหกรรม ในส่วนสุดท้ายของ ตำราจะกล่าวถึงงานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับอันตรกิริยาระหว่างไมโครเวฟกับวัสดุ ไดอิเลคตริกในกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนทำความร้อนในวัสดุแข็ง กระบวนการทำความร้อนในชั้นของเหลว กระบวนการอบแห้งในวัสดุพรุนทั้งกรณี 1 มิติและ 2 มิติ กระบวนการทำละลายในชั้นน้ำแข็ง และกระบวน การบ่มคอนกรีตโดยใช้ไมโครเวฟร่วมกับระบบสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง"
    "ตัวอย่างบางส่วนของหนังสือ"  บทที่ 3, บทที่ 4,  บทที่ 10
  หนังสือ พื้นฐานการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ วางจำหน่ายแล้ว ที่ศูนย์หนังสือ มธ. ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต และที่หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (RCME)  

 • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  บ.ศรีพิพัฒน์

  LINK

  กระทรวง
  มหาวิทยาลัยไทย
  เกี่ยวกับการวิจัย
  อ่านข่าวออนไลน์
  Google

  www.rcme-tu.org

  หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยขน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
  99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153 หรือ 3198
  e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th


  เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 800 x 600 (Internet Explorer 6.0)

  visitors :